FLAŞ...FLAŞ..FLAŞ..
Bilgilendirme (Akademik)
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

 

 

   BÖBREK ÜSTÜ BEZİNİN (Adrenal –Sürrenal) ÜROLOJİK  HASTALIKLARI

   Böbrek üstü bezleri iki tarafta böbreğin hemen üzerindedir ve aralarında  birbirini ayıran ince bir tabaka   vardır. 5X3X1 cm.boyutlarında5 gr. kadar ağırlığındadır.

   İki gurup hastalığı vardır:

   Birisi ilaçlarla  tedavi edilenler (Medikal)

   ikincisi cerrahi yöntemlerle tedavi edilenlerdir.

  Burlardan  ilaçla tedavisi başarısız olanlarda cerrahi yolla tedavi edilebilir. Üroloji branşını ilgilendiren kısım cerrahi yolla tedavi edilen böbrek üstü bezi hastalıklarıdır.İlaçla tedavi edilen hastalıklar “Endokrinoloji bölümü “tarafından teravi ve takip edilir.

   Ürolojiyi ilgilndiren böbrek üstü bezi hastalıkları kitle ile kendini gösterir. Bu kitleler  ya içinde sıvı olan “Kistik kitleler” ŞEKİL-1  -veya “Katı kitleler-Solid”dır.Bazen ikisinin ortası  şeklinde içine kanamış kistler veya abse türü kitlelerde olabilir.(Komplike kist)

 

ŞEKİL-1

 

 

   Kistik kitleler basit bir sıvı “Simple Kist” veya paraziter-hayvanlardan bulaşan “Kist Hidatik”şeklinde olabilir.

   Solid-Katı kitlelere gelince bunların bir kısmı iyi huyludur bir kısmıda kötü huylu olan kanserlerdir.ŞEKİL-2,, İyi huyluların kitlesini yağ cisimleri , bağ dokusu cisimleri  veya böbrek üstü bezinin diğer hücreleri  doldurmuş olabilir.Kötü huylu olanların  önemli bir kısmı böbrek üstü bezinin kendisinden kaynak alır.Bunlar hiçde iyi seyretmez.Malesef teşhis edildiklerinde bile 5 yıl yaşam ancak %50 oranındadır. Birçok diğer organ kanserleri de  böbrek üstüne vurabilir (Metastaz). Bunlar özellikle  Rahim kanseri, kalın barsak kanseri, pancreas kanseri , böbrek kanseri , akciğer, mide,yumurtalık ve kan kanserinin yayılması şeklindedir.

 

ŞEKİL-2

 

Hasta şikayeti:

   Genelde şikayet yoktur, Ancak kitle ilerlerse kanda ağrı  veya böğründe ağrı hissedebilir. Zayıflama halsizlik, derin nefes alamama gibi şikayetler olabilir.Feokromositoma denen  böbrek üstü bezi hastalığında tansiyon krizi olabilir.Hormon bozukluğuna neden olan kitlelerde de o hormone bozukluğunun belirtileri olabilir.

Tanı:Teşhis:

   En kolay tanı  ultrasonla (USG) olur. Gerekirse  tomografi BT)veya manyetik rezonans( MR) ile   tanıya gidilir.İçi katı olanların iyi huylumu kötü huylumu olduğunu  aratırmak için nadiren ince iğne ile  hücre çekilebilir.

Tedavi:

   Böbrek üstü bezinin basit kistleri  bir şikayet yaratmadığı sürece tedavi gerekmez.Paraziter kistleri cerrahi olarak çıkartılır. İyi huylu veya kötü huylu  katı kitleler genelde  çıkartılmadan ayırdedilemez.İyi huylu zannedilenlerinde bir kısmı sonradan kanserleşebilir. Onun için böbrek üstünün kitleleri 4-5 cm.yi geçince ameliyatla çıkartılır.Bu konuda geç kalınması   ileride  tedavisiz bir sonuç ortaya çıkartabilir. Çünkü ne kemoterapi (ilaçla kanser tedavisi) nede Radyoterapi (ışın tedavisi) böbrek  üstü bezi kanserlerinde etkili değildir.